‘Kijkwijzer’ inspiratiebron voor landschap Noordzeekanaalgebied

  • 19-4-2017 06:13
Het Noordzeekanaalgebied kent vele verschillende soorten landschappen. Maar, hoe kijk je daar naar en welke waarde geef je daaraan? De ‘Kijkwijzer’ geeft antwoord met het doel de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam te versterken.

De Kijkwijzer biedt een eenduidige manier van kijken naar het landschap rondom het Noordzeekanaal. Op deze manier zien belanghebbenden dezelfde kwaliteiten, ambities en mogelijkheden van onderdelen van dit landschap. De kijkwijzer is bedoeld als inspiratie voor gemeenten bij het bedenken en uitwerken van ruimtelijke initiatieven. Het document biedt onder andere een kader voor de ontwikkeling van onderbelichte gebieden binnen het NZKG: de Wijkermeerpolder en de Houtrakpolder. Beide polders hadden een reservering op zich staan voor een eventuele uitbreiding van de Amsterdamse haven en bleven daarmee achter in ontwikkeling ten opzichte van hun omgeving. De reservering van de haven op de Wijkermeerpolder verdwijnt, waardoor hier meer mogelijkheden komen. In de Kijkwijzer wordt een uitwerking gegeven van beide polders en de haven en geeft een kwalitatief kader mee, waarmee de landschapscomponent vanuit de ‘Visie Noordzeekanaalgebied 2040’ meer kleur krijgt.


Tuinen van Beverwijk
De gemeente Beverwijk gebruikt de ‘Kijkwijzer’ inmiddels als inspiratie voor de uitwerking van haar project ‘De Tuinen van Beverwijk’. De provincie Noord-Holland ondersteunt en denkt mee met de doelstelling van het project om de verbinding tussen Beverwijk en de naastgelegen Wijkermeerpolder te optimaliseren. In de afgelopen winter zijn hierover twee ontwerpateliers georganiseerd. De eerste resultaten van het project ‘De Tuinen van Beverwijk’ worden in de loop van 2017 verwacht.

Noordzeekanaalgebied
Het Noordzeekanaalgebied is een belangrijk onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het gebied bevindt zich aan weerszijden van het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en IJmuiden. Door de toenemende ruimtevraag van stedelijke functies (woningbouw, Schiphol, haven)  is de druk op het gebied zeer hoog. De Kijkwijzer wil een inspiratie zijn voor een kwalitatief hoogwaardige omgeving voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit is ook voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is van essentieel belang. De provincie Noord-Holland is trekker van het project Groen en Landschap Noordzeekanaalgebied en heeft de Kijkwijzer mede mogelijk gemaakt.

Download Kijkwijzer