Nieuwe zeehavenkade geeft impuls aan economie Noordzeekanaalgebied

  • 28-3-2017 06:54

Het Zaanse bedrijventerrein HoogTij breidt zijn faciliteiten uit met de aanleg van het haventerrein en de bouw van een nieuwe zeehavenkade. Alle werken tezamen geven een impuls aan de concurrentiekracht van het Noordzeekanaalgebied.

De toevoeging van een haventerrein met zeekade aan HoogTij draagt bij aan de diversiteit en aantrekkelijkheid van het gehele bedrijventerrein van 130 hectare. De bouw van de kade valt samen met de verlegging van de Kanaaldijk langs het Noordzeekanaal en de versnelde aanleg van 10 hectare bouwrijp industrieterrein.

Impuls
De nieuwe zeehavenkade komt parallel te lopen aan het Noordzeekanaal en krijgt een afmeting van circa 40 meter bij 900 meter. De kade biedt toegang voor zeeschepen met een diepgang tot 10 meter. Met de realisatie van alle projecten is een investeringsbedrag gemoeid van circa 40 miljoen euro. De planning is dat het eerste zeeschip in de zomer 2018 kan aanmeren. “Met de ontwikkeling van HoogTij geven wij een impuls aan de concurrentiekracht van het Noordzeekanaalgebied”, zegt Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam. “Voor logistieke dienstverleners is dit een interessante locatie gezien de ligging aan het water en dicht bij de uitvalswegen.” 

Tijd nu rijp
Dennis Straat, wethouder gemeente Zaanstad, is eveneens enthousiast. “Deze investeringen op HoogTij zullen extra ruimte en mogelijkheden bieden, voor zowel grote zeeschepen als voor nieuwe bedrijven. Bovendien geeft het ons de nodige flexibiliteit bij het faciliteren van bedrijven die willen groeien of die zich momenteel in transformatiegebieden bevinden.” Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland noemt de tijd nu rijp om HoogTij te voorzien van een goede kade: “De economie trekt weer aan, bedrijven zijn weer op zoek naar aantrekkelijke vestigingslocaties. De verbeteringen aan HoogTij dragen bij aan de economische ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgbied.”