Amsterdamse haven versnelt energietransitie

  • 23-3-2017 09:49
Havenbedrijf Amsterdam versnelt de energietransitie en maakt ruimte voor activiteiten die bijdragen aan de duurzame en circulaire economie. Met het creëren van fysieke ruimte zet de haven ook in op nieuwe ladingstromen en (maak)industrie.

Dat is de strategie die Havenbedrijf Amsterdam met het Strategisch Plan 2017-2021 heeft aangeboden aan het gemeentebestuur van Amsterdam. Gestimuleerd door duurzaamheidsdoelstellingen en om economische redenen, is Havenbedrijf Amsterdam begonnen met de transformatie van zijn haven zodat de haven verder kan groeien. De Visie 2030 schetst de toekomst: een dynamische metropoolhaven waar mondiale logistiek, stedelijke dienstverlening en regionale industrie elkaar optimaal versterken. Het Strategisch plan 2017-2021 geeft concrete invulling hieraan voor de komende vijf jaar.

Drie sporen
Om die groei mogelijk te maken, volgt het havenbedrijf een driesporenbeleid. Allereerst wordt ingezet op verdere intensivering. Bedrijven worden uitgedaagd tot efficiënter grondgebruik: meer activiteiten op minder vierkante meters. Ten tweede trekt het havenbedrijf start-ups en scale-ups aan die zorgen voor diversificatie en innovatie, onder meer gericht op versnelling van de energietransitie. Tenslotte voorziet Havenbedrijf Amsterdam een dalende overslag van kolen. Daarom bereidt het havenbedrijf zich voor op een scenario waarin de Amsterdamse haven in 2030 kolenvrij is. In de transitieperiode groeit vooralsnog de op- en overslag van fossiele transportbrandstoffen zoals benzine, diesel en kerosine. Voor de Amsterdamse haven blijven deze internationale ladingstromen belangrijk zolang hiervoor in de samenleving onvoldoende alternatieven zijn.

Energieleverancier
Ook koerst het havenbedrijf aan op ontwikkeling van zijn gebied als ‘batterij van de stad’. De haven biedt warmte aan de stad en zet volop in op productie en opslag van hernieuwbare energie. Sinds eind vorig jaar is het havenbedrijf mede-eigenaar van een windpark in de Afrikahaven. Ook zullen in 2020 100.000 m2 zonnepanelen in zijn gebied liggen. Tezamen met de verwachte groei van biobrandstoffen maakt dat de Amsterdamse haven tot een grote regionale, duurzame energieleverancier.

Strategisch Plan 2017-2021