Extra eilanden voor Marker Wadden: akkoord over financiering archipel

  • 9-3-2017 00:00
Het eerste en grootste eiland van de archipel in het Markermeer is vrijwel geheel opgespoten. Ook de aanleg van het tweede, derde, vierde en vijfde natuureiland zijn nu financieel rond en worden de komende twee jaar gerealiseerd. Om dat te vieren onthulde minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in gezelschap van de andere financiers op het eerste eiland een gigantisch meterslang bord van de natuurarchipel.

Een jaar geleden is gestart met de aanleg van het eerste eiland van Marker Wadden. Vanaf 8 maart begint Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten met het tweede eiland, dat in juli wordt opgeleverd. daarna volgen het derde, vierde en vijfde natuureiland. In de zomer van 2018 vallen de nieuwe eilanden droog en krijgt moerasvegetatie de kans. In 2020 vindt de laatste afwerking plaats en vanaf dat moment blijft de natuur ongemoeid. 

Achter een kilometers lange zanddam liggen de eilanden beschermd tegen storm. Het eerste eiland meet 250 hectare, de vier nieuwe eilanden samen worden ongeveer 750 hectare groot. Bij elkaar een prachtige eilandengroep voor mens en dier van 1000 hectare, inclusief onderwaterlandschap.

Natuurherstel
De nieuwe eilandengroep biedt de natuur veel kansen. In het afgelopen jaar werden al duizenden strandlopers, visdiefjes en bontbekplevieren geteld. Een voorbode voor nog veel meer vogels die hier naar verwachting zullen gaan broeden en foerageren tijdens de vogeltrek. De eilanden zorgen ook voor extra invang van slib. Daardoor wordt het water schoner. Dankzij nieuwe ondieptes en natuurlijke oevers ontstaat een meer gezonde omgeving voor planten en dieren. 

Kennis
Naast het geld voor de aanleg van de volgende eilanden komt er ook extra geld voor wetenschappelijk onderzoek naar het bouwen met slib en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. Minister Melanie Schultz maakte tijdens haar werkbezoek bekend dat zij daarvoor een extra bijdrage van 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt: “Marker Wadden gaan ons een unieke schat aan nieuwe informatie opleveren. Daarmee versterken we de internationale koppositie van Nederland op het gebied van waterbouw en natuur.” Ook Deltares, de stichting Ecoshape en Natuurmonumenten investeren in het onderzoek.

Uniek samenwerkingsverband
Marker Wadden is een vernieuwend project waarin overheid, natuurorganisaties en bedrijven samenwerken om de nieuwe eilandengroep te realiseren. Natuurmonumenten diende in 2012 voor Marker Wadden een aanvraag in voor het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Met de bijdrage uit het  Droomfonds kon Natuurmonumenten een samenwerkingsverband smeden met het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de Provincie Flevoland. Dit samenwerkingsverband heeft de opdracht gegeven tot de aanleg van het eerste eiland.

De bouw van de volgende eilanden van de Marker Wadden werd mogelijk dankzij publieke en private bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Infractructuur en Milieu, de provincies Flevoland en Noord Holland, de Nationale Postcode Loterij, het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland, Arcadis, Boskalis, RHDHV, de Adessium Foundation, de ING Bank en Natuurmonumenten.

Kijk voor meer informatie op de MarkerWadden-site van Natuurmonumenten

Foto: Minister Schultz onthult op het eerste drooggevallen eiland een meterslange impressie van Marker Wadden (fotograaf: Marten van Dijl)