Banner met afbeeldingen
  • MRA Agenda

Tekst (1 kolom)

Ruimte voor economische vernieuwing

Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam

Een internationaal concurrerende regio, dat wil de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken, zijn op korte termijn acties nodig. Acties die de bestaande kwaliteiten beter benutten en uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA de MRA Agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de periode 2016-2020. Hieronder de 7 ontwikkelrichtingen met daaronder de acties uit de MRA Agenda. In de zogenoemde 'stoplichtenrapportage' wordt de status van elke actie bijgehouden. 

Bekijk hier de meest recente stoplichtenrapportage van de acties in de MRA Agenda.

Lees hier meer over de MRA Agenda.

MRA Agenda 2.0

Het jaar 2019 staat in het teken van het proces om te komen tot de MRA Agenda 2.0 (2020-2024).

- Lees hier het procesplan van de MRA Agenda 2.0 (2020-2024).

- En lees hier de MRA Agenda 2.0 Discussienotitie.

Afbeeldingen (alleen headers)